2017. december 2-án sikeresen lezajlott a SINOSZ rendkívüli választó küldöttközgyűlése.

A jelen lévő 40 országos küldött az alábbi személyeket választotta meg országos tisztségviselőknek a 2017. és 2021. közötti ciklusra:

Országos Elnökség:

 • Országos elnök:               Dr. Kósa Ádám
 • Alelnök:                            Sáfrány Margit
 • Elnökségi tagok:
  • Bacsó Péter
  • Gonosz Istvánné
  • Kárpáti Árpád Zoltán
  • Klenovics-Hortobágyi Éva
  • Nagyné Kiss Orsolya
  • Dr. Orgovánné dr. Jámbor Andrea
  • Petke Lajos Tibor
  • Pintér András
  • Dr. Tapolczai Gergely
  • Póttag: dr. Kisida Tamás

A most lejárt mandátumú Országos Elnökség 11 tagja közül Nyírő Zsolt sajnos idén októberi elhunyta miatt nem vihette tovább több évtizede lelkiismeretesen folytatott országos elnökségi tevékenységét; Bitó Katalin nem indult újra a választáson, a korábbi tagok közül 9-en pedig ezúttal is indultak és ismét bizalmat kaptak a küldöttektől.

Országos Felügyelő Bizottság:

 • Elnök: Tóthné dr. Gallyas Katalin
 • Tagok:
  • Turóczy Erika
  • Léh Adrienn Lenke

Országos Fegyelmi Bizottság:

 • Elnök: Kiss Lászlóné
 • Tagok:
  • dr. Pánti Irén
  • Szendrői Károly

Gratulálunk minden megválasztott személynek az elnyert mandátumokhoz! Tevékeny 4 esztendőt, eredményes munkát, és sikeres együttműködést kívánunk mind az elnökségen és a bizottságokon belül, mind a Központi Hivatallal!

Köszönetünket fejezzük ki most leköszönt két tisztségviselőnknek, Csoba Évának és Tóth Tibornak, akik az Országos Felügyelő Bizottságban több cikluson át töltöttek be rendkívüli odaadással elnöki, ill. bizottsági tagi tisztséget.