Meghívó

 Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Csornai Helyi Szervezetében

választó taggyűlést tartunk.

Helyszín: SINOSZ Csornai Helyi Szervezete  – 9300 Csorna, Soproni út 65.

Időpont: 2017. május 20., szombat, 10.00 óra.

Napirendi pontok:

  1. Bevezető, megnyitó
  2. Elnöki beszámoló
  3. Választás (helyi elnök, helyi elnökségi tagok, megyei küldöttek)
  4. Zárszó

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: SINOSZ Csornai Helyi Szervezete, cím: 9300 Csorna, Soproni út 65.; időpontja: 2017. május 20.,10.10 óra. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

Csorna, 2017. április 25.

Tisztelettel:

Némethné Endrődy Margit helyi elnök, Csorna


A Jelölőbizottság felhívása tisztségre/funkcióra

A SINOSZ Csornai Helyi Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A SINOSZ Csornai Helyi Szervezetében az Országos Elnökség OE2017.01.16./15.sz. számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2017. május 20., szombat, 10.00 óra.

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

helyi elnök

helyi elnökségi tagok

megyei küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:

Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető), e-mail cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: Jelölőlap

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címek egyikére:

  • SINOSZ Csornai Helyi Szervezete – 9300 Csorna, Soproni út 65.
  • e-mail cím: gyor@sinosz.hu

A jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2017. május 15., hétfő, 12.00 óra.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Csorna, 2017. április 25.

 Patyiné Kiss Zsuzsanna, a  Jelölőbizottság elnöke

Letölthető mellékletek: