A SINOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága

felhívással fordul a szervezet tagság felé:

FELHÍVÁS

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetnél az Országos Elnökség OE2017.01.16/15 számú

határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2017. október 7., 10:00 óra

Az alábbi tisztségekre, funkciókra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

megyei elnök

megyei elnökségi tagok

országos küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:

  • név
  • tagsági szám
  • lakcím (levelezési cím)
  • mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető)
  • e-mail cím
  • aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges, ill. a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: Jelölőlap

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre: SINOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet, Jelölőbizottság részére, 3525 Miskolc, Jókai Mór utca 16. vagy miskolc@sinosz.hu

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2017. október 2., 16:00 óra

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Szentpétery László, a Jelölőbizottság elnöke

Melléklet: MEGHÍVÓ megyei küldöttek részére