A SINOSZ Budapesti Nagyothallók Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A Budapesti Nagyothallók Szervezetében az Országos Elnökség OE2017.01.16/15. számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2017. május 22., 18 óra.

MEGHÍVÓ


Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

elnök

elnökségi tagok

megyei küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:

Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni (5. sz. melléklet).

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre: Budapesti Nagyothallók Szervezete, a Jelölőbizottság részére címezve, 1068 Budapest, Benczúr utca 21., vagy bp.nagyothallok@sinosz.hu e-mail címre.

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2017. május 15., 24:00 óra.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Siménfalvy Timea, a Jelölőbizottság elnöke

Letölthető mellékletek: