A SINOSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága

felhívással fordul a szervezet tagsága felé:

FELHÍVÁS

A SINOSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezetében

az Országos Elnökség OE2017.01.16./15.sz.  számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2017. október 14., szombat, 14.00 óra.

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

  • megyei elnök
  • megyei elnökségi tagok
  • országos küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása.
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:

Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefon szám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: Jelölőlap

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:

SINOSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezet Jelölőbizottsága

2800 Tatabánya, Réti út 89.

vagy e-mailben: tatabanya@sinosz.hu

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje:

2017. október 9., hétfő, 12.00 óra.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Tatabánya, 2017. szeptember 18.

Maknicsné Ablonczy Etelka, a Jelölőbizottság elnöke

Melléklet: MEGHÍVÓ a megyei küldöttek részére