A SINOSZ Baranya Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága

felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A Baranya Megyei Szervezetnél  az Országos Elnökség OE2017.01.16./15. számú határozata alapján választásra kerül sor.

MEGHÍVÓ

A választás tervezett időpontja: 2017. október 21., 10ºº

Az alábbi tisztségekre, funkciókra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkciók betöltésére:

 • megyei elnök
 • elnökségi tagok
 • országos küldöttek

A jelentkezés feltételei:

 • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
 • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
 • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
 • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:

 • név
 • tagsági szám
 • lakcím (levelezési cím)
 • mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető)
 • e-mail cím
 • aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges, ill. a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: Jelölőlap

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre: S I N O S Z Baranya Megyei Szervezet, Jelölőbizottság részére, 7621 Pécs, Jókai u. 9., vagy a pecs@sinosz.hu

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2017. október 16., (hétfő), 12.00

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Barna Andrásné, a Jelölőbizottság elnöke

Mellékletek: