A SINOSZ Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága

felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetnél  az Országos Elnökség OE2017.01.16./15. számú határozata alapján választásra kerül sor.

MEGHÍVÓ

A választás tervezett időpontja: 2017. október 7., 10ºº

Az alábbi tisztségekre, funkciókra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkciók betöltésére:

megyei elnök

elnökségi tagok

országos küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:

  • név
  • tagsági szám
  • lakcím (levelezési cím)
  • mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető)
  • e-mail cím
  • aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges, ill. a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: Jelölőlap

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre: SINOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezet, Jelölőbizottság részére, 5000 Szolnok, Markotányos utca 4/A, vagy a szolnok@sinosz.hu

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2017. október 2., (hétfő), 1400

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Nagy Péter, a Jelölőbizottság elnöke

Mellékletek: