Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Solt Helyi Szervezeténél

választó taggyűlést tartunk.

A választás helyszíne:

Szent László Zarándokközpont, cím: 6320 Solt, Szent Imre tér 5.

Időpont:

2017. április 29., (szombat) 15:00 óra


Napirendi pontok:

  1. Bevezető, megnyitó
  2. Elnöki beszámoló az elmúlt 4 évről
  3. Választás (elnök, elnökségi tagok, megyei küldöttek)
  4. Zárszó

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: Szent László Zarándokközpont, cím: 6320 Solt, Szent Imre tér 5.; időpontja: 2017. április 29., (szombat), 15:00 óra.

A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

Tisztelettel: Lóki Mária helyi elnök

Letölthető melléklet: MEGHÍVÓ