A SINOSZ Csongrád Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága

felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A SINOSZ Szentesi Helyi Szervezetében a SINOSZ Csongrád Megyei Szervezetének elnöksége CSO/2017.03.02./14. számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2017. április 13., csütörtök 15:00

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

helyi elnök

helyi elnökségi tagok

megyei küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:

  • név
  • tagsági szám
  • lakcím (levelezési cím)
  • mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető)
  • e-mail cím
  • aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges, ill. a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: Jelölőlap.

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre: SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete, Jelölőbizottság, 6722 Szeged, Bartók tér 4., szeged@sinosz.hu

A jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2017. április 7., péntek 16 óra.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

MEGHÍVÓ

JELÖLŐBIZOTTSÁG FELHÍVÁSA

Kálmán Zsuzsanna Katinka, a Jelölőbizottság elnöke