Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Zalaegerszegi Helyi Szervezeténél

választó taggyűlést tartunk.

A választás helyszíne:

SINOSZ Zalaegerszegi Helyi Szervezet, cím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 23.

Időpont:

2017. május 25., (csütörtök), 16:00 óra


Napirendi pontok:

  1. Bevezető, megnyitó
  2. Elnöki beszámoló az elmúlt 4 évről
  3. Választás (elnök, elnökségi tagok, megyei küldöttek)
  4. Zárszó

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek

  • helye: SINOSZ Zalaegerszegi Helyi Szervezet, cím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 23.
  • időpontja: 2017. május 25., (csütörtök), 16 óra 15 perc.

A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

Tisztelettel: Köpör István helyi elnök

Melléklet: Meghívó