A SINOSZ Csongrád Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

Csongrád Megyei Szervezetben az Országos Elnökség OE2017.01.16/15. számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2017. október 5., csütörtök, 10 óra.

Az alábbi tisztségekre és funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére:

megyei elnök

megyei elnökségi tagok

országos küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:

Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető), e-mail cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni (5. sz. melléklet).

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre: SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete, Jelölőbizottság, 6722 Szeged, Bartók tér 4., vagy szeged@sinosz.hu

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2017. szeptember 29., péntek, 14 óra.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Tóth Viktória, a Jelölőbizottság elnöke

Letölthető mellékletek: