Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Fehérgyarmati Helyi Szervezetében

(4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 38.)

választó taggyűlést tartunk.

Helyszín: SINOSZ Fehérgyarmati Helyi Szervezete, cím: 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 38.

Időpont: 2017. május 10., szerda, 13:30.

Napirendi pontok:

 1. Bevezető, megnyitó
 2. Elnöki beszámoló
 3. Választás (elnök, elnökségi tagok, küldöttek)
 4. Zárszó

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: SINOSZ Fehérgyarmati Helyi Szervezete, cím: 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 38.; időpontja: 2017. május 10. 14:00. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

 


A SINOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A SINOSZ Fehérgyarmati Helyi Szervezetében az Országos Elnökség OE 2017.01.16./15. számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2017. május 10., szerda, 13:30.

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

helyi elnök

helyi elnökségi tagok

megyei küldöttek

A jelentkezés feltételei:

 • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
 • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
 • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
 • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:

 • név
 • tagsági szám
 • lakcím (levelezési cím)
 • mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető)
 • e-mail cím
 • aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges, ill. a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: Jelölőlap.

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre: SINOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 43.; vagy e-mailben: sandor.judit@sinosz.hu címre.

A jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2017. május 9., kedd, 10 óra.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Fekete Ágnes Mária, a Jelölőbizottság elnöke

Letölthető mellékletek: