A SINOSZ Solti Helyi Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A Solti Helyi Szervezetben az Országos Elnökség OE2017.01.16./15. számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2017. április 29., (szombat), 15:00 óra.

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

helyi elnök

helyi elnökségi tagok

megyei küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása: név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefon szám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: Jelölőlap.

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címek egyikére:

  • SINOSZ Solti Helyi Szervezete, 6320 Solt, Posta utca 10.
  • e-mail cím: solt@sinosz.hu

A jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2017. április 24., 16:00.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Letölthető mellékletek:

Bátri Józsefné, a Jelölőbizottság elnöke