Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Székesfehérvári Helyi Szervezetében

(8000 Székesfehérvár, Marosi Arnold utca 1. 1/1.)

választó taggyűlést tartunk.

Helyszín:

Fejér Megyei Művelődési Központ
Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.

Időpont:

2017. május 12. 1500


Napirendi pontok:

  1. Bevezető, megnyitó
  2. Elnöki beszámoló
  3. Választás (elnök, elnökségi tagok, küldöttek)
  4. Zárszó

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek

helye: Fejér Megyei Művelődési Központ (cím: 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.)

időpontja: 2017. május 12. 1510.

A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

MEGHÍVÓ