Meghívó

 Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Tatabányai Helyi Szervezetében

választó taggyűlést tartunk.

Helyszín: Dózsa György Általános Iskola, 2800 Tatabánya-Dózsakert, Vadász utca 24.

Időpont: 2017. május 20., szombat, 10:00 óra.

Napirendi pontok:

 1. Bevezető, megnyitó
 2. Elnöki beszámoló
 3. Választás (helyi elnök, helyi elnökségi tagok, megyei küldöttek)
 4. Zárszó

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: Dózsa György Általános Iskola, (cím:  – 2800 Tatabánya-Dózsakert, Vadász utca 24); időpontja: 2017. május 20., 10:10 óra. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

Tatabánya, 2017. április 28.

Tisztelettel:

 Pocsai Istvánné helyi elnök, Tatabánya


A Jelölőbizottság felhívása tisztségre/funkcióra

A SINOSZ Esztergomi Helyi Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A SINOSZ Tatabányai Helyi Szervezetében az Országos Elnökség OE2017.01.16./15.sz. számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2017. május 20., szombat, 10.00 óra.

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

 • helyi elnök
 • helyi elnökségi tagok
 • megyei küldöttek

A jelentkezés feltételei:

 • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
 • Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
 • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
 • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:

Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető), e-mail cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: Jelölőlap

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címek egyikére:

 • SINOSZ Tatabányai Helyi Szervezete – 2800 Tatabánya-Dózsakert, Réti út 89.
 • e-mail cím: tatabanya@sinosz.hu

A jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2017. május 15., hétfő, 12.00 óra.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Tatabánya, 2017. április 24.

Kőhalminé Babolcsai Magdolna, a  Jelölőbizottság elnöke

Letölthető mellékletek: