2017. május 27-én tisztújító választást tartottunk a SINOSZ Miskolci Helyi Szervezeténél.

A szervezetünk taglétszáma több mint 1500 fő, ebből a választáson megjelent 60 fő.

A választás eredményeként a SINOSZ Miskolci Helyi Szervezetének

  • elnöke: Máté Judit
  • elnökségi tagjai: Ducsainé Máté Erzsébet, Franczuzné Bakonyi Etelka, Goralszki Péter Tamás és Ivánka Mária
  • megyei küldöttjei: Benke Zsuzsanna Bernadett, Csele Józsefné, Ducsai Klára Piroska, Ducsainé Máté Erzsébet, Franczuzné Bakonyi Etelka, Gábor István, Goralszki Péter Tamás, Hajgatóné Máté Erika, Illés Róbert, Ivánka Mária, Kiss Sándorné, Kovács Béla István, Lőrincz Ferenc, Máté Judit, Sütő Bertalanné, Szakács Lászlóné, Tóth József, Vinczéné Csatári Anikó, Winkler László, Zvada József.

Kívánunk elkövetkező munkájukhoz sok erőt és egészséget!

Valamint itt szeretnénk köszönetet mondani azon tagjainknak, akik a választáson jelen voltak, valamint a választási előkészületekben aktívan részt vettek:

  • Plajner János, a Jelölőbizottság elnöke; Fazekas Borbála és Palotai Attila jelölőbizottsági tagok
  • Sólyom Dezső és Szentpétery László, a Mandátumvizsgáló Bizottság tagjai.
  • Sáfrány Margit levezető elnök
  • Bacsó Péter megfigyelő

Lőrinczné Gyöngyösi Ildikó helyi titkár