A SINOSZ Zala Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a Zalaegerszegi Helyi Szervezet tagsága felé.

A SINOSZ Zalaegerszegi Helyi Szervezetében az Országos Elnökség OE 2017.01.16./15. számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2017. május 25-én, csütörtökön, 16:00 órai kezdettel

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

 • helyi elnök
 • helyi elnökségi tagok
 • megyei küldöttek

A jelentkezés feltételei:

 • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
 • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
 • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
 • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:

 • név
 • tagsági szám
 • lakcím (levelezési cím)
 • mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető)
 • e-mail cím
 • aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges, ill. a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: Jelölőlap.

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre: SINOSZ Zala Megyei Szervezete, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 23.; vagy e-mailben: zalaegerszeg@sinosz.hu címre.

A jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2017. május 22., hétfő, 12 óra.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Jónásné Orbán Ágnes, a Jelölőbizottság elnöke

Melléklet: Jelölőbizottsági felhívás