A SINOSZ Heves Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé. A SINOSZ Egri Helyi Szervezetében az Országos Elnökség OE2017.01.16./15. számú határozata alapján tisztújító választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2017. 04. 22., (szombat), 10 óra.

MEGHÍVÓ

A Jelölőbizottság felhívása tisztségre/funkcióra

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

helyi elnök

helyi elnökségi tagok

megyei küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Az Alapszabály 9.7./ pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:

  • név
  • tagsági szám
  • lakcím (levelezési cím)
  • mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető)
  • e-mail cím
  • aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges, ill. a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: Jelölőlap.

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre: SINOSZ Egri Helyi Szervezete, 3300 Eger, Dobó út 13.; vagy eger@sinosz.hu.

A jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2017. 04. 19. 15.00-ig.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Felhívás csatolva!

   Szabó Sándorné, a Jelölőbizottság elnöke