A fogyatékosság jogcímen kapható többletpontok igazolásáról

Azoknak a jelentkezőknek, akik a 2016. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban fogyatékosság jogcímen többletpontot szeretnének igazolni, az alábbiakra kell odafigyelniük.

A fogyatékosság igazolására kizárólag részletes szakértői vélemény fogadható el, amelynek egyértelműen tartalmaznia kell a fogyatékosság megnevezését és/vagy BNO-kódját.

Ki állíthatja ki a részletes szakértői véleményt?

Ha a fogyatékosság, sajátos nevelési igény már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, és emiatt a jelentkező tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, akkor az alábbi intézmények állíthatják ki az ezt igazoló részletes szakértői véleményt:

  • megyei (fővárosi) pedagógiai szakszolgálati intézmények, illetve
  • ezek megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró tagintézményei (valamint jogelődjeik közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok, és az országos szakértői és rehabilitációs bizottságok).

A lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti megyei kormányhivatalnál kérheti vizsgálatát az a jelentkező, akinek fogyatékossága, sajátos nevelési igénye a középfokú tanulmányai ideje alatt nem állt fenn (és így kedvezményben sem részesült a tanulmányai és az érettségi vizsga során). A fogyatékosság megállapítására ez esetben a kormányhivatal jogosult (Pest megyében a Fővárosi Kormányhivatal az illetékes).

Azok a fogyatékossággal élő jelentkezők, akik tanulási zavar (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia stb.) megállapítását szeretnék kérni, az alábbi intézményekhez fordulhatnak:

  • ha rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal (azaz felsőoktatási intézménybe járnak), akkor a Fővárosi Kormányhivatalhoz kell forduljanak (a vizsgálatot a kormányhivatal végzi).
  • ha nem rendelkeznek hallgatói jogviszonnyal, akkor lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz kell forduljanak.

Nem adható többletpont tartós, krónikus betegségekre, tanulási nehézségre.

A többletpont-jogcímeket igazoló dokumentumokat legkésőbb 2016. július 12-ig kell beküldeni.

 

Forrás: Felvi.hu