A SINOSZ Vas Megyei Szervezet Jelölőbizottságának hirdetménye

Határidőig az alábbi jelölések érkeztek a megyei választásra. A megyei elnök tisztségre 1 fő, a megyei elnökségi tag tisztségre 4 fő és az országos küldött funkcióra 2 fő jelentkezése felel meg a Jelölőbizottság felhívásának.

Megyei elnök tisztségre jelölt:

 • Gergácz Marcell

Megyei elnökségi tag tisztségre jelöltek:

 • Horváth Istvánné
 • Németh Zoltán István
 • Somlai István Richárd
 • Tóth Csabáné

Az országos küldött funkcióra jelöltek:

 • Gergácz Marcell
 • Marsi Imréné

A választás napján, 2022. 10. 08-án 13.00 órakor, 6 fő jelentkező kerül a küldöttgyűlés elé.

A SINOSZ Vas Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A Vas Megyei Szervezetben az Országos Elnökség OE2022.04.22./019. számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2022. október 8. (szombat) 13 órától

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

 • Megyei elnök
 • Megyei elnökségi tagok
 • Országos küldött

A jelentkezés feltételei:

 • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
 • Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
 • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
 • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:
Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail-cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: JELÖLŐLAP

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:
Tar Jánosné, SINOSZ Vas Megyei Szervezete, 9700 Szombathely, Kiskar utca 5.; vagy szombathely@sinosz.hu

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2022. október 3. 12.00-ig.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Mellékletek:
FELHÍVÁS
MEGHÍVÓ