A SINOSZ Heves Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A SINOSZ Heves Megyei Szervezetében az Országos Elnökség OE2022.04.22./019. számú határozata alapján választásra kerül sor.
A választás tervezett időpontja: 2022. 10. 07., péntek, 17:00 óra

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, a funkció betöltésére!
– megyei elnök
– megyei elnökségi tagok
– o
rszágos küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:
Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail-cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: JELÖLŐLAP.

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:
Czékus Imréné, SINOSZ Heves Megyei Szervezete, 3300 Eger, Dobó út 13.; vagy eger@sinosz.hu

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2022. 10. 05., szerda, 15:00 óra

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Mellékletek:
MEGHÍVÓ
FELHÍVÁS