A SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet Jelölőbizottságának hirdetménye

A megyei elnökségi tag tisztségre 2 fő és az országos küldött funkcióra 2 fő jelentkezése felel meg a Jelölőbizottság felhívásának.

A megyei elnökségi tag tisztségre jelöltek:
– Rátonyi Viktória
– Tóth Mihály Pál
Az országos küldött funkcióra jelöltek:
– Jagodics Rezsőné
– Szabó Gergely

A választás napján, 2022. 10. 01-jén 10.00 órakor, 4 fő jelentkező kerül a küldöttgyűlés elé, ha 9 óra 45 percig eleget tesznek a hiánypótlásnak (Alapszabály 24.1 nyilatkozat leadása).
A megyei elnök funkcióra 1 fő jelentkezése nem felel meg a Jelölőbizottság felhívásának.

A megyei elnök tisztségre jelölt:
– Soproni Somlai Attila

Ha a választás napján, 2022. 10. 01-jén 9 óra 45 percig eleget tesz a hiánypótlásnak, akkor kerül a küldöttgyűlés elé. (Erkölcsi bizonyítvány és Alapszabály 24.1 nyilatkozat leadása szükséges.)

A SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezetében az Országos Elnökség OE2022.04.22./019 számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2022. október 1., szombat, 10:00

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

  • megyei elnök
  • megyei elnökségi tagok
  • országos küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:
Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail-cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: JELÖLŐLAP

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:
Kovács Anna Éva jelölőbizottsági elnök, SINOSZ Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete, 9022 Győr, Árpád út 65., vagy e-mailben: gyor@sinosz.hu

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2022. 09. 26., hétfő, 10:00

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Mellékletek:
Jelölőbizottság felhívása
Meghívó