A SINOSZ B.-A.-Z. Megyei Szervezet Jelölőbizottságának hirdetménye

Határidőig az alábbi jelentkezések és jelölések érkeztek a tisztújító választásra:

Megyei elnök tisztségre: Ivánka Mária
Megyei elnökségi tag tisztségre: Beik Istvánné, Furcsa Péterné, Kovács Tibor, Vinczéné Csatári Anikó
Országos küldött funkcióra: Bartkó Attiláné, Beik Istvánné, Furcsa Péterné, Hegyaljai Béla Lászlóné, Ivánka Mária, Pázmándi János, Tarczali Lászlóné, Vinczéné Csatári Anikó

A SINOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A SINOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetében az Országos Elnökség OE2022.04.22./019 számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2022. október 14., péntek, 15:00

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

  • megyei elnök
  • megyei elnökségi tagok
  • országos küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:
Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail-cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: JELÖLŐLAP

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:
Lőrincz Ferenc jelölőbizottsági elnök, SINOSZ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete, 3525 Miskolc, Jókai M. u. 16., vagy e-mailben: miskolc@sinosz.hu

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2022. 10. 10., hétfő, 12:00

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Mellékletek:
Jelölőbizottság felhívása
Meghívó