A SINOSZ Fővárosi Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A Fővárosi Szervezetben az Országos Elnökség OE2022.04.22/019. számú határozata alapján ismételt választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2022. november 9., szerda, 17:00 óra

Az alábbi tisztségre várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztség betöltésére!

megyei elnökségi tagok

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása.
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:
Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail-cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: JELÖLŐLAP.

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:
dr. Laczka Zsanett, SINOSZ, 1068 Budapest, Benczúr utca 21., vagy e-mailben: bp.nagyothallok@sinosz.hu, bpsiketek@sinosz.hu

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2022. november 4., péntek, 12:00 óra

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Mellékletek:
Jelölőbizottság felhívása
Meghívó