MEGHÍVÓ

 Tisztelt bajai Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Bajai Helyi Szervezetében

VÁLASZTÓ TAGGYŰLÉST tartunk.

Helyszín: Bányai Júlia Szakképző Iskola  – 6500 Baja, Köztársaság tér 1.

Időpont: 2017. május 13., szombat, 10.00 óra.

Napirendi pontok:

  1. Bevezető, megnyitó
  2. Elnöki beszámoló
  3. Választás (helyi elnök, helyi elnökségi tagok, megyei küldöttek)
  4. Zárszó

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: Bányai Júlia Szakképző iskola, cím: 6500 Baja, Köztársaság tér 1.; időpontja: 2017. május 13. 10:10 óra. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

Baja, 2017. március 29.

Melléklet: Meghívó

Tisztelettel: Hunyák Krisztián helyi elnök