MEGHÍVÓ

 Tisztelt kecskeméti tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Kecskemét Helyi Szervezetében

VÁLASZTÓ TAGGYŰLÉST tartunk.

Helyszín: SINOSZ Kecskeméti Helyi Szervezete  – 6000 Kecskemét, Táncsics u. 19.

Időpont: 2017. május 6., szombat, 10.00 óra.

 

Napirendi pontok:

  1. Bevezető, megnyitó
  2. Elnöki beszámoló
  3. Választás (helyi elnök, helyi elnökségi tagok, megyei küldöttek)
  4. Zárszó

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: SINOSZ Kecskeméti Helyi Szervezete, cím: 6000 Kecskemét, Táncsics u. 19.; időpontja: 2017. május 6., 10:10 óra. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

Kecskemét, 2017. március 31.

Melléklet: Meghívó

Tisztelettel: Bodor Tibor megyei elnök