A Jelölőbizottság közleménye

A SINOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének megyei választására határidőig az alábbi érvényes jelölések érkeztek:

megyeielnök-jelölt: Bodogánné Orosz Dóra 

megyei elnökségi tag-jelöltek: Molnár Ferencné és Tóvizi Péter 

országos küldött-jelöltek: Demeter Sándor és Kulcsár Ildikó 

A SINOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A SINOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetében az Országos Elnökség OE2022.04.22./019. számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2022. október 1. (szombat) 10.00 óra

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

– megyei elnök
– megyei elnökségi tagok
– országos küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:
Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail-cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: JELÖLŐLAP

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:
Fazekas György, SINOSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete, 4400 Nyíregyháza, Szent István u. 1. 1/3.;  vagy e-mailben: nyiregyhaza@sinosz.hu.

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2022. szeptember 26. (hétfő) 14.00 óra

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Mellékletek:
Jelölőbizottság felhívása
Meghívó