A SINOSZ Fejér Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A Fejér Megyei Szervezetben az Országos Elnökség OE2022.04.22/019 számú határozata alapján választásra kerül sor.
A választás tervezett időpontja: 2022. október 15., szombat, 16:00

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

– megyei elnök
– megyei elnökségi tagok
– országos küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:
Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail-cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: JELÖLŐLAP.

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:
Simon József részére

  • e-mail: szekesfehervar@sinosz.hu
  • Személyesen, vagy postai úton is lehet jelentkezni az alábbi címen: SINOSZ, 8000 Székesfehérvár, Marosi Arnold u. 1. 1/1

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2022. október 11., kedd, 24:00

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Mellékletek:
Jelölőbizottság felhívása
Meghívó