Jelölőbizottság hirdetménye

A SINOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének tisztújító választására, a 2022. október 6. 12 órai határidőre, az alábbi jelöltektől érkezett be érvényes jelentkezés az alábbi tisztségekre, funkcióra:

Pályi Ferencné – megyei elnök- jelölt, megyei elnökségitag-jelölt
Tüski István – megyei elnökségitag-jelölt, országosküldött-jelölt
Szatmári Vendel – megyei elnökségitag-jelölt, országosküldött-jelölt

A SINOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A SINOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetében az Országos Elnökség OE2022.04.22./019. számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2022. október 8., szombat, 10 óra

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!
– megyei elnök
– megyei elnökségi tagok
– országos küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:
Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail-cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: JELÖLŐLAP.

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:

  • Rojkó Istvánné, SINOSZ Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete, 5000 Szolnok, Szapáry utca 19., vagy
  • szolnok@sinosz.hu

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2022. október 6., csütörtök, 12 óra

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Mellékletek:
Jelölőbizottsági felhívás
Meghívó