A SINOSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A Komárom-Esztergom Megyei Szervezetében az Országos Elnökség OE2022.04.22./019. számú határozata alapján megyei választó taggyűlést tartunk.

A választás tervezett időpontja: 2022. október 8., szombat, 10:00 óra

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

– megyei elnök
– megyei elnökségi tagok
– országos küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:
Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail-cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: JELÖLŐLAP.

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:

SINOSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezete, Jelölőbizottság részére, 2800 Tatabánya, Réti út 89., vagy a tatabanya@sinosz.hu e-mail-címre

 Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2022. október 4., kedd, 12:00 óráig

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Mellékletek:
Jelölőbizottság felhívása
Meghívó