A SINOSZ Tolna Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A SINOSZ Tolna Megyei Szervezetében az Országos Elnökség OE2022.09.20./068. számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2022. október 14., péntek, 16:00

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

– megyei elnök
– megyei elnökségi tagok
– országos küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony.
  • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása.
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:
Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail-cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: JELÖLŐLAP.

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:
Fábián László jelölőbizottsági elnök, SINOSZ Tolna Megyei Szervezete, 7100 Szekszárd, Táncsics Mihály u. 1/b. fsz/2.;
vagy e-mailben: szekszard@sinosz.hu

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2022. október 10., hétfő, 12:00

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Mellékletek:
Jelölőbizottság felhívása
Meghívó