A SINOSZ Zala Megyei Szervezet Jelölőbizottságának hirdetménye

Határidőig az alábbi jelentkezések és jelölések érkeztek a tisztújító választásra:

Megyei elnök tisztségre: Köpör István
Megyei elnökségi tag tisztségre: Cséri Éva és Solymosi Richárd
O
rszágos küldött funkcióra: Köpör István

A SINOSZ Zala Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A SINOSZ Zala Megyei Szervezetben az Országos Elnökség OE2022.04.22./019 számú határozata alapján választásra kerül sor.
A választás tervezett időpontja: 2022. 10. 13., csütörtök, 15.50 óra

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!
– megyei elnök
– m
egyei elnökségi tagok
– o
rszágos küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:
Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail-cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: JELÖLŐLAP.

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:
Hegedűs Terézia Ibolya, SINOSZ Zala Megyei Szervezete, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 23., vagy e-mailben: zalaegerszeg@sinosz.hu

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2022. 10. 10., hétfő, 12.00 óra

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Mellékletek:
Jelölőbizottság felhívása
Meghívó