Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Vas Megyei Szervezetében

(9700 Szombathely, Kiskar utca 5.)

választó taggyűlést tartunk.

MEGHÍVÓ

 A SINOSZ Vas Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé:

FELHÍVÁS

A SINOSZ Vas Megyei Szervezetében az Országos Elnökség OE2017.01.16./15.sz.  számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2017. október 14., szombat, 13.30 óra.

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

  • megyei elnök
  • megyei elnökségi tagok
  • országos küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása.
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:

Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: Jelölőlap

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:

SINOSZ Vas Megyei Szervezet Jelölőbizottsága

9700 Szombathely, Kiskar utca 5.

e-mail cím: szombathely@sinosz.hu

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2017. október 11., szerda, 13.00 óra.

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

 

Szombathely, 2017. szeptember 22.

Pikl László, a Jelölőbizottság elnöke