A SINOSZ Veszprém Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.
A Veszprém Megyei Szervezetnél az Országos Elnökség OE2017.01.16./15. számú határozata alapján választásra kerül sor.

MEGHÍVÓ

A választás tervezett időpontja: 2017. október 6., (péntek), 16:00 óra

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

megyei elnök

megyei elnökségi tagok

országos küldöttek

A jelentkezés feltételei:

Érvényes SINOSZ tagsági viszony
Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:

  • név
  • tagsági szám
  • lakcím (levelezési cím)
  • mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető)
  • e-mail cím
  • aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges, ill. a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: Jelölőlap

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre: SINOSZ Veszprém Megyei Szervezete Jelölőbizottsága részére: 8200 Veszprém, Budapest út 16. vagy veszprem@sinosz.hu címre.

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2017. október 3., (kedd), 12.00

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Langné Gelencsér Jolán, a Jelölőbizottság elnöke