2022.06.20. 16:10

60 éves a Hódmezővásárhelyi Helyi Szervezet – jubileumot tartottunk

Fekete Sas Kávéház Különtermében tartottuk jubileumi ünnepségünket a SINOSZ Hódmezővásárhelyi Helyi Szervezet alapításának 60 éves évfordulója alkalmából.

2022. június 11-én, szombaton a hódmezővásárhelyi Fekete Sas Kávéház Különtermében tartottuk jubileumi ünnepségünket a SINOSZ Hódmezővásárhelyi Helyi Szervezet alapításának 60 éves évfordulója alkalmából.
A járványhelyzet miatt a január 21-én esedékes ünnepségünket csak mostanra, a járványhelyzet végeztével volt alkalmunk megszervezni. A programot egy másik fontos eseménnyel együtt, az ugyanezen a napon lezajlott tisztújító taggyűlést követően tartottuk meg, melynek sikeres eredményéről már olvashattátok beszámolónkat.

Nagy Éva Mária megyei ügyintéző bevezetőjében köszöntötte a megjelent tagságot, a megyei elnökség tagjait, a helyi elnökséget, a munkatársakat, barátokat és vendégeket. Külön öröm számunkra, hogy Sáfrány Margit, a SINOSZ igazgatója is megtisztelte jelenlétével ünnepségünket. A megyei ügyintéző bevezetője után Nagy Katalin leköszönő és Varga László Károlyné újonnan megválasztott elnök együtt köszöntötték a tagságot, majd oklevelet és apró emléket adtak át azon tagjaink részére, akik minimum egy évtizedes, folyamatos tagságukkal támogatják szervezetünket. Nagy örömünkre szolgált, hogy azok a tagjaink is eljöttek, akik nemcsak tíz vagy húsz, hanem már ötven éve tagjai a szervezetünknek, és aktívan részt vesznek ma is programjainkon.

Az oklevelek átadása után Varga László Károlyné saját költeményével örvendeztetett meg bennünket, majd Derék Dénes bűvész szórakoztató előadása következett. Ezt követően egy kicsit átrendeztük a termet és Tyukász Brigitta szeniortánc-oktató vezetésével átmozgattuk táncos lábú tagjainkat. Először természetesen a hölgyek bátorkodtak a táncparkettre perdülni, majd egy kis biztatásra a férfiak is csatlakoztak és nagy vidámsággal, meglepő ügyességgel tanulták a koreográfiát. A rendezvényen édes és sós aprósüteményeket, miniszendvicseket kínáltunk svédasztalon, majd az ünnepi torta elfogyasztásával és jókedvű beszélgetésekkel zártuk programunkat.

Köszönettel tartozunk Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a civil szervezetek részére nyújtandó támogatásukkal lehetővé tették ünnepségünk megvalósítását. Programunkat a SINOSZ SzÉP keretében, illetve az adományoknak is köszönhetően töltöttük meg színes tartalommal. Az előadó résztvevőknek – Derék Dénesnek, Varga László Károlynénak és Tyukász Brigittának is köszönjük, hogy velünk töltötték ezt a napot, és munkájukkal hozzájárultak az esemény színvonalához. Végül, de nem utolsó sorban, köszönjük Vörös Zsolt jelnyelvi tolmács kommunikációs akadálymentesítésben való közreműködését a rendezvényünk során.

Végezetül szeretném felidézni Dura Béla történeti megemlékezésének egy részletét az öt évvel ezelőtti, 55 éves évforduló alkalmából. Idén sajnos nem tölthette velünk az ünnepséget, azonban tagjaink közül sokan szeretettel emlékeznek munkásságára. Az ünnepség alkalmából üdvözletét tolmácsolhattuk a tagság részére, további sikeres működést kívánva a szervezetnek.

„Hódmezővásárhelyen élő siketek a szegedi intézet vonzáskörzetéhez tartozva Szegedre jártak szövetségi tagként. A nagyothallókkal szervezett formában nem történt foglalkozás térségünkben. A 60’-as években szélesebb körben terjedtek a hallókészülékek, de ezekhez csak Budapesten lehetett hozzájutni. Ekkor az utazási lehetőségek is korlátozottak voltak. Hallókészüléket főleg az idősebb korosztály igényelt, akik számára problémát jelentett a fővárosi utazás. Ez időben csak Budapesten működött nagyothallókat tömörítő szervezet, ezért számított úttörő munkának Vida László vásárhelyi nagyothalló tevékenysége. Ismerte a jelnyelvet, így a siketekkel is szót értett, a nagyothallóknak sajátos gondjaikban segített, elkísérte őket Budapestre, tanította őket a hallókészülékük használatára.

Ilyen körülmények között történt a vásárhelyi szervezet létrehozása. 1962. január 21-én a IV. kerületi pártházban 50 fő részvételével megalakult a Siketnémák Országos Szövetsége Szegedi Helyi Csoportja Hódmezővásárhelyi Fiókja.

Támogatóink

Lépj velünk kapcsolatba!

SINOSZ Országos Központ

1068 Budapest, Benczúr utca 21.

Telefonszám: +36 1 351 04 34

Itt is találkozhatunk: