Tagdíj, tagsági igazolvány

Ezen az oldalon tájékoztatást adunk a SINOSZ tagdíjairól, valamint a tagsági igazolványról is minden tudnivalót megtaláltok, például:

Mikor szükséges az igazolvány cseréje?
Mi a teendő igazolványcsere esetén?
Mennyibe kerül az igazolvány?
Mit kell tenni, ha elveszett az igazolvány?

A témát kiválasztva, a narancsszínű címekre kattintva jelennek meg a szöveges és jelnyelvi videós tájékoztatók.

A tagdíjak az adott naptári évre szólnak*:

Rendes tagok: 10.000,- Ft

65 év feletti tagok: 5.000,- Ft **

Tanuló tagok: 5.000,- Ft ***

Kölyökklub-tagok 6-14 éves korig: 2.000,- Ft

0-6 éves korig: 200,- Ft

* Csak a befizetés évére szól, függetlenül attól, hogy melyik hónapban történik a befizetés!

** Azok a tagok tartoznak ebbe a körbe, akik az adott évben március 31-ig betöltik, vagy már korábban betöltötték a 65. életévüket.

*** „Tanuló” tagságra csak a 14 év feletti, nappali tagozatos tanulók jogosultak. 18 év felett érvényes diákigazolvánnyal vagy iskolalátogatási igazolással kell igazolni a tanulói/hallgatói jogviszonyt.

A 2024. évi tagdíj-információk az alábbi linkre kattintva olvashatók és jelnyelven is megtekinthetők 4 videóban:

>> TUDNIVALÓK A 2024. ÉVI TAGDÍJBEFIZETÉSRŐL

 

 

A tagdíjat minden év március 31. napjáig kell megfizetni.
Amennyiben a tagdíjfizetési kötelezettségének határidőig nem tesz eleget a tag, úgy a helyi, ill. megyei szervezet elnöksége felszólítja, hogy egy hónapos határidőn belül fizesse be a tagsági díjat. Amennyiben a tag e póthatáridőn belül sem tesz eleget a tagdíjfizetési kötelezettségének, elindul a tagsági viszony megszüntetésének folyamata.
Akinek tagdíjnemfizetés miatt szűnt meg a tagsága és ismét tag szeretne lenni, a tagfelvételhez szükséges összes kötelező dokumentum, fénykép stb. újbóli benyújtásával tud jelentkezni, az új tagokkal megegyező módon. Kivétel: ha valaki az előző 5 évben tagdíjnemfizetés miatt lett kizárva, de utólag befizeti az elmaradt tagdíja(ka)t és ügyintézési költséget, akkor eltekintünk az újbóli tagfelvételtől.

FIGYELEM!

2024. január 1-től az igazolványgyártás díja egységesen 1500 Ft-ra módosul, bármilyen okból kell lecserélni a tagsági igazolványt!

Ha egy tagunk elveszíti az igazolványát, előfordul, hogy valaki megtalálja azt, és erről értesíti a SINOSZ-t. Ilyenkor ügyintézőink egyeztetnek a taggal az igazolvány visszajuttatásáról.
Ha néhány munkanap elteltével nem kapsz ilyen értesítést, javasoljuk, hogy jelentsd be a rendőrségen az igazolvány elvesztését (vagy ellopását).
Keresd fel a Téged tagként nyilvántartó SINOSZ-szervezetet, és igényelj új igazolványt!
Az igényléshez az FNY52-es nyomtatványt kérjük kitölteni.

Melléklet:
Igazolás iratelvesztés bejelentéséről (rendőrségi)

FNY52-es nyomtatvány

Ha valamelyik személyes adatod megváltozott, amely kapcsolódik a SINOSZ-tagságodhoz, kérünk, hogy e-mailben/postai levélben, vagy személyesen értesítsd a nyilvántartó tagszervezetedet! Az FNY29 nyomtatvány kitöltésével (és elküldésével) lehet bejelenteni, mely adataidban történt változás, pl.: név, értesítési cím, e-mail-cím, telefonszám.

Adatváltozás-bejelentés (FNY29)

Ha az adatváltozás miatt az igazolvány cseréje is szükséges, igényelj új igazolványt (pl. névváltozás esetén)! Ilyen esetben az igazolványgyártás költségét is be kell fizetni.

Ha költözés vagy más ok miatt egy másik szervezetünknél szeretnél tag lenni, akkor az alábbiakat kell tenned:

 • Kérünk, hogy keresd fel az általad választott SINOSZ-szervezetet!
 • Töltsd ki az FNY30 nyomtatványt, ezen jelentheted be az átigazolási kérelmedet!
 • Átigazolás esetén új igazolványt szükséges igényelni, mivel olyan adatodban következik be változás, amely a tagsági igazolványon is feltüntetésre kerül.

 

Átigazolási kérelem (FNY30)

 • Ha az igazolványod megrongálódott (eltört, sérült, vagy a kép homályos, ill. lekopott), kérünk, igényelj új igazolványt a szervezetednél!
 • A csereigazolvány átvételekor a rongálódott igazolványt át kell adnod a kollégánknak!
 • Amikor egy gyermek az adott év március 31-ig betölti a 3., 6. vagy 14. életévét, az igazolványát lecseréljük.
  Ehhez kérjük a szülőt/gondviselőt, hogy lépjen kapcsolatba a gyermeket nyilvántartó szervezetünkkel! Frissen készített igazolványképet is kérünk az új igazolvány legyártásához!

FIGYELEM!

2024. január 1-től az igazolványgyártás díja egységesen 1500 Ft-ra módosul, bármilyen okból kell lecserélni a tagsági igazolványt!

 

Kötelező csere (Kölyökklub-igazolvány lecserélése 3, 6 és 14 éves korban)
Kötelező csere (igazolványkép- vagy matricakopás esetén)
Csere igazolt okból (adatváltozás, átigazolás, elvesztés, lopás, valamint rongálódás esetén – a rongálódott igazolványt kérjük átadni kollégánknak): Az igazolványcsere igényléséhez az 1500 Ft gyártási költség befizetése szükséges!

(Ha az igazolvány gyártása a tagdíjbefizetési időszakban történik, csak abban az esetben tudjuk megrendelni az igazolványt, ha az éves tagsági díjat is befizeti a tag.)

Kollégáink nem érvényesíthetik a tagsági igazolványt, ha:

a.) rongálódott (csere szükséges),
b.) érvénytelen (Ilyen esetben vagy ismételt tagfelvételt kérhet a SINOSZ-ba, vagy díjnemfizetés miatti 5 éven belüli kizárás esetén az elmaradt tagdíjak befizetésével visszaállítható a tagsága.)
c.) a befizetéskor nincs ott az igazolvány,
d.) 14 éves elmúlt a tag és még mindig Kölyökklub-igazolványa van (csere szükséges),
e.) 18 éves elmúlt a magasabb összegű családi pótlékra a hallássérülése miatti jogosultsága alapján felvett tag, és még nem nyújtott be audiogramot vagy a fogyatékossági támogatást számára megállapító határozatot.

A tagsági díj és az igazolványgyártási költség visszafizethető

 • ha a jelentkező tagfelvételi kérelme elutasításra kerül;
 • ha a jelentkező/tag személyes befizetésnél, utalásnál vagy online fizetésnél magasabb összeget fizet a szükségesnél;
 • ha a tag elvesztett igazolványa megkerül, az után, hogy újat igényelt, és az új igazolvány még nem került gyártásra;
 • ha a tag elhunyt, és ezt a haláleset után 90 napon belül a hozzátartozója bejelenti az Egyesület felé. Ebben az esetben a tárgyévet tekintve időarányosan fizethető vissza a befizetett összeg arányos része. A hozzátartozónak szükséges igazolni a bejelentését a halotti anyakönyvi kivonattal, és bemutatnia a hagyatéki végzést az örökös személyére vonatkozóan;
 • ha jogerős bírósági vagy hatósági döntés kötelezi az Egyesületet a befizetett összeg visszafizetésére.
Érvénytelen igazolvány használata Felhívjuk tisztelt Tagjaink figyelmét, hogy ne használjátok az igazolványotokat érvénytelenül, mert a büntetés összege magasabb, mint az éves tagdíj összege, valamint az érvénytelenül használt igazolvány visszaélés a kedvezményekkel és a törvény ezt bünteti. Az okirat-hamisítás fegyelmi eljárást von maga után és a SINOSZ tagságából történő kizárással is jár!  

Támogatóink

Lépj velünk kapcsolatba!

SINOSZ Országos Központ

1068 Budapest, Benczúr utca 21.

Telefonszám: +36 1 351 04 34

Itt is találkozhatunk: