Hallásállapot és identitás

Siket vagyok? Nagyothalló vagyok? Hallássérült vagyok?

Az, hogy az érintettek közül ki melyik csoportba tartozónak tekinti saját magát, nem biztos, hogy pontosan kifejezi az adott személy tényleges hallásállapotát. Ennek több oka lehet, függhet például az alábbi tényezőktől:

  • Az illető identitásától: siketnek vagy nagyothallónak vallja-e magát – ez általában azon is múlik, hogy halló, siket, vagy a hallásállapotot tekintve vegyes összetételű családba született-e.
  • Jelnyelvismeretének szintjétől, a jelnyelvhasználat saját kommunikációjában betöltött szerepétől.
  • A tanulmányait szegregáltan (siketiskola), vagy integráltan (hallók között) végezte-e.
  • Az adott helyzettől, a többiekhez való viszonyítástól (pl. éppen halló, vagy nagyothalló, vagy siket közösségben van-e; aktuálisan mennyire jelent nehézséget a kommunikációban a hallássérülése).
  • Néhányan saját magukra vonatkoztatva elutasítják, esetleg megbélyegzőnek érzik, ezért kerülik a nagyothalló vagy a hallássérült kifejezés használatát, ill. olyanok is vannak, akik szerint a siket emberek nem hallássérültek.

 

 

CI-sek, implantosok

A hallásjavító segédeszközként cochleáris implantátummal (CI-vel) rendelkező személyek a „CI-sek”, vagy más megjelöléssel az „implantosok”. Bár ők is hallássérültek, a jelnyelvet (rendszerint) nem ismerik, és általában egy kissé kívülállónak, egyik csoporthoz sem tartozónak érzik magukat, és egyelőre a siket és a nagyothalló közösségek is egy 3., a hallókhoz közelebb álló csoportként tekintenek rájuk. Ennek egyik oka az lehet, hogy – bár terjedőben van – Magyarországon még elég kis arányban jellemző a CI alkalmazása.

Bővebb tájékoztatás a Cochleáris implantáció menüpontban található: https://sinosz.hu/hasznos/cochlearis-implantacio/

 

Siketvak személyek

Siketvaknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek látás- és hallássérülése egyidejűleg fennáll, és ezért csak speciális módszerekkel lehet velük felvenni a kapcsolatot, a kommunikációt kialakítani, fenntartani. A siketvak kifejezés nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki teljesen siket és teljesen vak, hanem ide soroljuk azokat is, akiknek ugyan van látás- vagy hallásmaradványa, de támogatásuk, fejlesztésük és kommunikációjuk csak a két sérülés együttes jelenlétének figyelembevételével képzelhető el.”

Forrás és bővebb tájékoztatás a Siketvakok Országos Egyesülete (SVOE) honlapján: https://siketvak.hu

Támogatóink

Lépj velünk kapcsolatba!

SINOSZ Országos Központ

1068 Budapest, Benczúr utca 21.

Telefonszám: +36 1 351 04 34

Itt is találkozhatunk: