2022.09.02. 08:00

Mennyivel kell többet fizetnünk az áramért és gázért 2022. augusztus 1-től?

2022. 08. 01-től bevezették a lakossági piaci árat. Ez azt jelenti, hogy a lakosság által fizetendő energiaárak emelkednek, de így is alacsonyabbak maradnak a tényleges piaci áraknál.

A vonatkozó kormányrendelet módosítása miatt a júliusban megjelent hírünket frissítve, a változásokkal kiegészítve tesszük közzé:

Mennyivel kell többet fizetnünk az áramért és gázért 2022. augusztus 1-től?
A kormány a rezsicsökkentés megvédése érdekében, hogy a háztartások nagy része számára megőrizze az olcsó energiaárakat, bevezette a lakossági piaci árat 2022. augusztus 1-től. A lakossági piaci árak továbbra is elmaradnak a jelenlegi tényleges piaci ártól, tehát az energiát így is kedvezményesen biztosítják nekünk. Lássuk, mit jelent ez a gyakorlatban!

ÁRAM

A fogyasztásnál lesz egy felső határ. Eddig a határig továbbra is a kedvezményes (rezsicsökkentett) árat kell fizetni a villamosenergiáért. Ezen felül viszont az úgynevezett lakossági piaci árat kell fizetni, ami magasabb. A kedvezményes mennyiség 2022. augusztus 1. és 2023. július 31. között időarányosan biztosított.

 

Évente 2523 kWh fogyasztásig érvényben marad az eddigi 36 Ft/kWh tarifa. Havi átlagban ez 210 kWh-t jelent, ami kb. 7560 forintos havi számlaösszegig jelent változatlan árakat. De az összeg árszabásonként változik. A számlán látható, hogy milyen árszabás szerint fizet valaki. A legutóbbi éves elszámoló számlán pedig meg lehet nézni, hogy mekkora átlagfogyasztása volt a háztartásnak korábban.

A nappali áram [A1 és A2 árszabás] esetén, akinek a fogyasztása meghaladja a kedvezményes határt, annak a többletfogyasztásra kell a magasabb lakossági piaci árat fizetni, azaz 70,1 forintot kWh-ként. Az éjszakai áram [B (alap) és B Komfort árszabás] esetén pedig a határon felüli fogyasztásért 60,9 forintot kell fizetni kWh-ként.

Tehát ha egy háztartásban külön van mérőóra a nappali, és külön az éjszakai áramnak, akkor mindkét óra esetén havi 210 kWh fogyasztás a határ külön-külön. A kétféle fogyasztás nem vonható össze.

Akiknek nyaralójuk van, a számlán lehet, hogy egy H árszabást látnak a fűtési időszakban (október 15. – április 15. között). A H árszabás díja nem változott augusztus 1-jétől.

Akik ún. éves átalány alapján fizetnek havonta – azaz fix összeget az éves óraleolvasás alapján –  7560 Ft-ig a kedvezményes árat fizetik meg. Ha 7560 Ft-nál többet fizetnek havonta, akkor a kedvezményes fizetési határon felüli fogyasztásra már a drágább lakossági piaci árat kell fizetni. A szolgáltatónál lehet érdeklődni arról, hogy az átalány alapon való fizetésről mikor és hogyan lehet a mérőállás-diktálásra, azaz a pontos fogyasztás, óraállás alapján történő fizetésre váltani.

GÁZ

Ahogyan a villamosenergiánál, úgy a földgázfogyasztás fizetésénél is lesz egy határ. A határig továbbra is a kedvezményes árat kell fizetni a gázért. Ezen felül viszont az úgynevezett lakossági piaci árat kell fizetni.

 

A határ 1729 m3 évenként. Ez azt jelenti, hogy kb. havi 144 m3 fogyasztásig, azaz havi kb. 14 688 forintig a rezsicsökkentett árat (102 Ft/m3) kell fizetni.

Ha a gázfogyasztás meghaladja a kedvezményes ár határát, a többletfogyasztásra kell a magasabb, ún. lakossági piaci árat fizetni, azaz kb. 747 Ft/m3-t.

Azok a társasházak és lakásszövetkezetek, ahol csak egy, közös gázmérő van, ott az 1729 m3-en felül további kedvezmény jár. Például ha az épületben 5 műszakilag megosztott, önálló lakás található, akkor a többletkedvezmény mértéke 1729+(1729×5)=10 374 m3 évente. A többletmennyiség igénybevételéhez a társasháznak, lakásszövetkezetnek nyilatkoznia kellett a földgázszolgáltató felé a lakóépületben műszakilag megosztott, önálló lakások és az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számáról, 2022. augusztus 15-ig.

Aki csak gáztűzhelyt használ otthon, saját külön mérőóra nélkül, az továbbra is az átalánydíjat fizeti, őt nem érinti az esetleges áremelkedés.

A nagycsaládos földgáz árkedvezmény az eddigiek szerint vehető igénybe, nem történik benne változás. Ha valaki kéri a nagycsaládos kedvezményt, akkor három gyermek esetén plusz évi 600 m3 jár. Ha 3 gyermeknél több van, minden további gyermek esetén plusz 300 m3 jár évente.

Egyes fogyatékossággal élő személyek áramfogyasztásának támogatása

Vannak olyan fogyatékossággal élő személyek, akiknek bizonyos nagyobb fogyasztású gyógyászati segédeszközök használatához vagy töltéséhez nélkülözhetetlen az áram. A Kormány ezért úgy döntött, hogy a társadalombiztosítással rendelt elektromos kerekesszéket, elektromos mopedet és hálózati áramról működő oxigén-koncentrátort használó személyek számára további kedvezmény vehető igénybe. Ők augusztus 1. és a következő év július 31. között – az évi 2523 kWh felül – további 1697 kWh áramot kedvezményes tarifával vehetnek igénybe. Ez azt jelenti, hogy évi 4220 kWh-t 36 Ft/kWh tarifával vehetnek igénybe. A jogosultságot a felhasználási hely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál kell kérelmezni.

Ki a védendő fogyasztó?

A védendő fogyasztói státusz nem újdonság, azonban érdemes utánajárni, hogy kit illet meg e különleges bánásmód.

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény alapján védendő fogyasztó fogyatékossággal élő személy, vagy szociálisan rászorult személy lehet. De az is megeshet, hogy valaki mind a két kategóriába beletartozik.

A törvény alapján fogyatékossággal élő személy – így igényelheti, hogy vegyék nyilvántartásba védendő fogyasztóként – az, aki:

– fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy
– vakok személyi járadékában részesül, vagy
– a villamosenergia-szolgáltatásból való kikapcsolás vagy a villamosenergia-szolgáltatás megszakadása a lakossági fogyasztó vagy a vele közös háztartásban élő személy életét vagy egészségét közvetlenül veszélyezteti.

A fogyasztó, aki fogyatékossága okán védendő fogyasztónak számít, az alábbi szolgáltatásokra jogosult:

– szolgáltató által végzett mérőleolvasás a felhasználási helyen;
– rendkívüli ingyenes mérő-felülvizsgálat 12 naptári hónaponként egyszer;
– készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen
– egyedi segítségnyújtás a számla értelmezéséhez;
– különleges mérőhely kialakítása.

Védendő fogyasztó nemcsak fogyatékossága okán lehet valaki, hanem szociális helyzete (anyagi körülményei) miatt is. A törvény alapján szociálisan rászorult az a fogyasztó, aki, vagy akivel egy háztartásban olyan személy él, aki:

– időskorúak járadékában részesül, vagy
– aktív korúak ellátására jogosult, vagy
– a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül, vagy
– ápolási díjban részesül, vagy
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
– otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), vagy
– nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett nevelésbe vett gyermeket; vagy
– a gyermekek otthongondozási díjában részesül, vagy
– Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolítóval a 2018. évi CIII. törvény szerinti bérleti jogviszonyban áll.

A fogyasztó, aki szociális helyzete okán védendő fogyasztónak számít, az alábbi szolgáltatásokra jogosult:

    • részletfizetési kedvezmény és fizetési haladék évente egy alkalommal
    • valamint igényelheti előre fizetős mérő felszerelését.

Mi a helyzet akkor, ha valaki fogyatékossággal élő és szociálisan rászorult fogyasztó is?

Ebben az esetben a fogyasztó igénybe veheti a fogyatékossággal élő és a szociálisan rászorult védendő fogyasztók számára biztosított szolgáltatásokat is.

A védendő fogyasztói státuszt a szolgáltatónál kell bejelenteni, melynek formanyomtatványa a szolgáltató honlapjáról tölthető le. A kérelem formanyomtatványához csatolni kell egy 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy az igénylő jogosult a védendő státuszra. A fogyatékossági támogatásra/vakok személyi járadékára való jogosultság fennállásáról ilyen igazolást a fővárosi/megyei kormányhivatal családtámogatási osztályától lehet kérni.

Támogatóink

Lépj velünk kapcsolatba!

SINOSZ Országos Központ

1068 Budapest, Benczúr utca 21.

Telefonszám: +36 1 351 04 34

Itt is találkozhatunk: