Kedves Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Ózdi Helyi Szervezetében taggyűlést tartunk.

Időpont: 2020. január 24., péntek, 15.00 óra
Helyszín: SINOSZ Ózdi Helyi Szervezet, 3600 Ózd, Árpád vezér út 29.

Napirendi pontok:

  1. Köszöntő
  2. Elnöki beszámoló a 2019. évről
  3. Titkári beszámoló a 2019. évről
  4. 2020. évi tervek és elképzelések a szervezetben

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelen lévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: SINOSZ Ózdi Helyi Szervezete, 3600 Ózd, Árpád vezér út 29.; ideje: 2020. január 24. 15.15. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

MEGHÍVÓ