MEGHÍVÓ

Kedves Tagtársunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a
SINOSZ Hódmezővásárhely Helyi Szervezetében

TAGGYŰLÉS lesz

2015. 06. 19-én, (pénteken) 16:30 órai kezdettel.

 

Regisztráció 16:00-tól. Kérjük, tagsági igazolványát hozza magával!

Napirendi pontok:

  1. Bevezető, köszöntő
  2. Elnöki beszámoló eddigi programjainkról; T.É.M.A. Plusz pályázatunk
  3. Ügyintézői beszámoló a tagdíjbefizetésről, új tagjainkról
  4. Hódmezővásárhely Helyi Szervezet működésével kapcsolatos tudnivalók
  5. Egyebek

A SINOSZ Alapszabálya értelmében:

„74.3/ A taggyűlés határozatképes, ha a taglétszám több mint 50%-a jelen van. A gyűlésről a tagokat a helyi szervezet elnöksége a gyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal a napirendi pontok megjelölésével postai úton, e-mailen, hirdetmény útján, illetve telefaxon keresztül írásban értesíti.
74.4/ Ha a taggyűlés határozatképtelen, 8 (azaz nyolc) napon belül ismét össze kell hívni az eredeti napirendi pontok tekintetében.”

A fenti pontokra hivatkozva, amennyiben a meghirdetett időpontban nem éri el a jelenlevő tagok létszáma a teljes taglétszám több mint 50 %-át, 10 perc szünetet követően ismételt taggyűlést hívok össze, ugyanezen a napon, 16 óra 40 percre, amely a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes lesz.

MEGJELENÉSÉRE FELTÉTLENÜL SZÁMÍTUNK!

Hódmezővásárhely, 2015. 06. 12.

Tisztelettel:

Csizmadia Gyöngyi, helyi elnök

 Taggyűlés – meghívó