Kedves Tagunk!

Ezúton értesítünk Önt, hogy a SINOSZ Szentesi Helyi Szervezetében taggyűlést tartunk.

Időpont: 2019. december 5., (csütörtök), 13:30
Helyszín: Szentes, Nagyörvény utca 59.

Napirendi pontok:

  1. Köszöntő
  2. Elnöki beszámoló a 2019. évről
  3. Titkári beszámoló a 2019. évről
  4. 2020. évi tervek és elképzelések a SINOSZ Szentesi Helyi Szervezetben
  5. Zárszó

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelen lévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: SINOSZ Szentesi Helyi Szervezete, cím: 6600 Szentes, Nagyörvény utca 59., időpontja: 2019. december 5. 13:40. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Minden tagunk megjelenésére számítunk!
Kérjük, hogy a tagsági igazolványát mindenki hozza magával!

MEGHÍVÓ