Tisztelt  Tagunk !

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Szentesi Szervezetében

taggyűlést tartunk.

Helyszín:  SINOSZ Szentesi Szervezete (cím: 6600 Szentes, Nagyörvény utca 59.)

Időpont:  2015. december 13-án 11 óra

Napirendi pontok:

  1. Köszöntő

  2. Elnöki beszámoló a 2015. évről,

  3. Titkári beszámoló a 2015. évről,

  4. 2016. évi tervek, elképzelések a szervezetben

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz  a jelen lévő tagok száma nem éri el a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: SINOSZ Szentesi Szervezete, cím: 6600 Szentes, Nagyörvény utca 59.,  időpontja: 2015. december 13-án 11 óra 15 perc. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számártól függetlenül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4 pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

MEGHÍVÓ