Kedves Tagjaink!

A SINOSZ Hódmezővásárhelyi Helyi Szervezete

taggyűlést tart.

Helyszín: Hódmezővásárhely, Tóalj. u. 5.

Időpont: 2018. január 19-én, 15 órakor

Napirendi pontok:

  1. Bevezető, megnyitó
  2. Elnöki beszámoló
  3. Ügyintézői beszámoló
  4. Országos küldött beszámolója
  5. 2018. évi programterv
  6. Zárszó

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést tartunk, melynek helye: Hódmezővásárhely, Tóalj u. 5.;  időpontja: 2018. január 19. 1510. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

A mellékleteket postán és e-mailen juttatjuk el tagjainknak.

Tisztelettel:

Boda Jánosné helyi elnök

MEGHÍVÓ