2022.06.24. 14:59

Választó taggyűlés a SINOSZ Solti Helyi Szervezeténél

A Solti Helyi Szervezetben az Országos Elnökség OE2022.04.22./019. számú határozata alapján választásra kerül sor.

A lezajlott választás sikertelen volt. 60 napon belül ismételt választást írunk ki a SINOSZ Választási Szabályzata szerint.

A SINOSZ Bács-Kiskun Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A Solti Helyi Szervezetben az Országos Elnökség OE2022.04.22./019. számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2022. 07. 07. 14 óra

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!
– helyi elnök
– helyi elnökségi tagok
– megyei küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:
Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail-cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: JELÖLŐLAP.

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:

  • Gál Franciska, SINOSZ, 6000 Kecskemét, Táncsics Mihály utca 19., vagy
  • kecskemet@sinosz.hu

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2022. 07. 04. 12:00

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Mellékletek:
Meghívó
Jelölőbizottsági felhívás

Támogatóink

Lépj velünk kapcsolatba!

SINOSZ Országos Központ

1068 Budapest, Benczúr utca 21.

Telefonszám: +36 1 351 04 34

Itt is találkozhatunk: