A SINOSZ Békés Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A SINOSZ Békés Megyei Szervezetében az Országos Elnökség OE2022.03.10/22. számú határozata alapján választásra kerül sor. Az ismételt választást a megyei elnök lemondása miatt tartjuk.

A választás tervezett időpontja: 2023. március 28., kedd, 15:00 óra

Az alábbi tisztségre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztség, funkció betöltésére!

– megyei elnök

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony.
  • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása.
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.
  • érvényes erkölcsi igazolvány

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:
Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail-cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: JELÖLŐLAP.

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:
Szabó Alexandra jelölőbizottsági elnök, SINOSZ Békés Megyei Szervezete, 5600 Békéscsaba, Kazinczy út 4. vagy e-mailben: bekescsaba@sinosz.hu

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2023. március 23. csütörtök, 16:00

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Melléklet:
Jelölőbizottság felhívása