Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Békéscsabai Helyi Szervezetében

(5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4.)

választó taggyűlést

tartunk.

 

Helyszín:

SINOSZ Békéscsabai Helyi Szervezete, cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4.

Időpont:

2017. május 06. 1400


Napirendi pontok:

  1. Bevezető, megnyitó
  2. Elnöki beszámoló
  3. Választás (elnök, elnökségi tagok, küldöttek)
  4. Zárszó

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: SINOSZ Békéscsabai Helyi Szervezete, cím: 5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4.; időpontja: 2017. május 06. 1410. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

 

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

MEGHÍVÓ