Tisztelt Tagunk!

Ezúton értesítjük Önt, hogy a SINOSZ Gyulai Helyi Szervezetében

(5700 Gyula, Esze Tamás u. 2.)

választó taggyűlést

tartunk.

Helyszín:

SINOSZ Gyulai Helyi Szervezete

 5700 Gyula, Esze Tamás u. 2.

Időpont:

2017. április 29. 1000


Napirendi pontok:

  1. Bevezető, megnyitó
  2. Elnöki beszámoló
  3. Választás (elnök, elnökségi tagok, küldöttek)
  4. Zárszó

Az Alapszabály 74.3/ és 74.4./ pontjaira hivatkozva ezúton értesítjük, amennyiben a taggyűlés a fent meghirdetett időpontban és helyszínen nem határozatképes, azaz nem éri el a jelenlévő tagok száma a szervezetünk taglétszámának több mint 50%-át, abban az esetben ismételt taggyűlést hívok össze, melynek helye: SINOSZ Gyulai Helyi Szervezete, cím: 5700 Gyula, Esze Tamás u. 2.; időpontja: 2017. április 29. 1010. A megismételt taggyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Jelen meghívóban szereplő napirendi pontokhoz tagjaink a kézhezvételt követő három napon belül napirend-kiegészítést kérhetnek, a kiegészítéshez tartozó indoklással, az Alapszabály 74.4. pontjában meghatározottak szerint.

 

Megjelenésére számítunk, kérjük, hogy a tagsági igazolványát hozza magával!

MEGHÍVÓ