2022.05.23. 11:52

Választó taggyűlés a SINOSZ Kecskeméti Helyi Szervezeténél

A taggyűlés határozatképtelensége miatt ismételt választást tartunk, melynek időpontja: 2022. 07. 09. 10:10

A taggyűlés határozatképtelensége miatt ismételt választást tartunk, melynek időpontja:

2022. 07. 09. 10:10


A Jelölőbizottság összesítése alapján a választásra jelöltek névsora:

Szebellédi Zoltán – elnökjelölt
Móczó Csaba elnök-/elnökségitag-jelölt
Balog Ferenc – elnökségitag-jelölt
Kantó Miklósné – elnökségitag-jelölt

A SINOSZ Kecskeméti Helyi Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A Kecskeméti Helyi Szervezetben az Országos Elnökség OE2022.04.22./019. számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2022. 06. 04. 10 óra

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!
– helyi elnök
– helyi elnökségi tagok
– megyei küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:
Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail-cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: JELÖLŐLAP.

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre:
Gál Franciska, 6000 Kecskemét, Táncsics Mihály utca 19., vagy kecskemet@sinosz.hu

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2022. 05. 30. 14:00

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Mellékletek:
Meghívó
Jelölőbizottsági felhívás

Támogatóink

Lépj velünk kapcsolatba!

SINOSZ Országos Központ

1068 Budapest, Benczúr utca 21.

Telefonszám: +36 1 351 04 34

Itt is találkozhatunk: