2022.05.18. 14:49

Választó taggyűlés a SINOSZ Miskolci Helyi Szervezeténél

A lezajlott választás sikertelen volt. 60 napon belül ismételt választást írunk ki a SINOSZ Választási Szabályzata szerint.

A lezajlott választás sikertelen volt. 60 napon belül ismételt választást írunk ki a SINOSZ Választási Szabályzata szerint.


Határidőig egyetlen jelentkezés érkezett a választásra, megyei küldött funkcióra:
Vinczéné Csatári Anikó.

A SINOSZ B.-A.-Z. Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

A SINOSZ Miskolci Helyi Szervezetében az Országos Elnökség OE2022.04.22./019 számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2022. 06. 03-án 15:00 órától.

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!

– helyi elnök
– helyi elnökségi tagok
– megyei küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:

Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail-cím, aláírás.
Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy a mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: JELÖLŐLAP

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre: SINOSZ, Lőrincz Ferenc, 3525 Miskolc, Jókai M. u. 16. / miskolc@sinosz.hu

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2022. 05. 30. 12:00 óra
A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Mellékletek:

Jelölőbizottsági felhívás
Meghívó

 

Támogatóink

Lépj velünk kapcsolatba!

SINOSZ Országos Központ

1068 Budapest, Benczúr utca 21.

Telefonszám: +36 1 351 04 34

Itt is találkozhatunk: