A Jelölőbizottság hirdetménye

A SINOSZ ózdi tisztújító választására határidőig az alábbi jelöltektől érkezett be érvényes jelentkezés az alábbi tisztségekre, funkcióra:

Helyielnök-jelölt: Bartkó Attiláné
Elnökségitag-jelöltek: Bellér József, Juhászné Csikai Mária, Kelemenné Kálmándi Valéria, Nazareczki Lászlóné
Megyeiküldött-jelöltek: Bartkó Attiláné, Bellér József, Kelemenné Kálmándi Valéria

A SINOSZ B.-A.-Z. Megyei Szervezetének Jelölőbizottsága felhívással fordul a szervezet tagsága felé.

Az Ózdi Helyi Szervezetben az Országos Elnökség OE2022.04.22./019 számú határozata alapján választásra kerül sor.

A választás tervezett időpontja: 2022. 06. 10-én 15:00 órától.

Az alábbi tisztségekre, funkcióra várunk jelentkezőket, illetve kérjük a tisztelt tagtársakat, tegyenek javaslatot a tisztségek, funkció betöltésére!
– helyi elnök
– helyi elnökségi tagok
– megyei küldöttek

A jelentkezés feltételei:

  • Érvényes SINOSZ tagsági viszony
  • Az Alapszabály 9.7. / pontja szerint a választás időpontjától számított 30 napon túl kérte a tag az átigazolását.
  • Az Alapszabály jogokra, kötelességekre vonatkozó pontjainak betartása
  • Az Országos Fegyelmi Bizottság jogerős határozatban nem tiltotta el a tisztségviseléstől a tagot.

A jelentkezéskor, jelöléskor kötelező az alábbi adatok megadása:
Név, tagsági szám, lakcím (levelezési cím), mobiltelefonszám (mellette kérjük megjelölni, ha csak SMS küldhető) e-mail-cím, aláírás.

Ha a jelölt nem maga jelentkezik, akkor a javaslattevő aláírása és olvasható nevének megadása szükséges. Vagy mellékelt nyomtatványon lehet jelentkezni: JELÖLŐLAP.

A jelöléseket, pályázatokat, rövid bemutatkozásokat, programokat a Jelölőbizottsághoz kell eljuttatni az alábbi címre: SINOSZ, Lőrincz Ferenc, 3525 Miskolc, Jókai M. u. 16., vagy miskolc@sinosz.hu

Jelentkezések és jelölések beérkezési határideje: 2022. 06. 07. 12:00 óra

A Jelölőbizottság csak a határidőre beérkezett, a jelentkezés feltételeinek megfelelő jelentkezéseket tudja figyelembe venni!

Mellékletek:

Jelölőbizottsági felhívás
Meghívó